JPEG.rocks: Dịch vụ nén miễn phí cho file ảnh JPG, JPEG

JPEG.rocks hỗ trợ nén các file ảnh thuộc định dạng JPG, JPEG hoàn toàn miễn phí, không tài khoản. Bạn có thể tùy chọn mức độ nén và lưu về nhanh trong một file. JPEG.rocks là một công cụ mã nguồn mở nên bạn có thể lưu trữ nó trên máy chủ cá nhân của mình để sử dụng.

Trên trang nhà JPEG.rocks, bạn chọn hình ảnh muốn nén bằng cách.

  • Bấm Choose your files.
  • Kéo thả hình ảnh vào khung drag.

JPEG.rocks: Dịch vụ nén miễn phí cho file ảnh JPG, JPEG

Tuy nhiên, trước khi thực hiện tải ảnh lên thì bạn bấm Settings để cài đặt mức chất lượng nén. Chỉ số càng cao thì phần dung lượng nén thấp nhưng vẫn giữ được chất lượng ảnh và ngược lại.

JPEG.rocks: Dịch vụ nén miễn phí cho file ảnh JPG, JPEG

JPEG.rocks sẽ thực hiện nén ảnh ngay sau khi chọn xong ảnh. Nén xong, bạn bấm Download để tải hay bấm Download all files để tải tất cả ảnh được đóng gói trong tệp zip. Để tải hình ảnh cho chính xác, bạn bật Show previews để xem hình ảnh.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan