Dùng CALIPIO Screen Recorder quay, chia sẻ video màn hình

Không thiếu dịch vụ hỗ trợ bạn quay video màn hình và một trong số đó là CALIPIO Screen Recorder. Một dịch vụ mới cho phép bạn quay video màn hình desktop máy tính, màn hình thiết bị di động, hình ảnh từ webcam/camera sau đó chia sẻ trong 14 ngày. Tất cả video bạn quay trên CALIPIO Screen Recorder đều được mã hóa end-to-end, chỉ người nhận link mới có thể mở video.

Dùng CALIPIO Screen Recorder quay, chia sẻ video màn hình

Sử dụng CALIPIO Screen Recorder không cần tài khoản gi cả, bạn vào trang nhà và chọn một chế độ quay mong muốn:

– Screen: Chỉ quay video màn hình (desktop, cửa sổ ứng dụng, tab trình duyệt) của thiết bị.

Dùng CALIPIO Screen Recorder quay, chia sẻ video màn hình

– Screen + Microphone: Quay video màn hình (desktop, cửa sổ ứng dụng, tab trình duyệt) bao gồm ghi âm micro.

Dùng CALIPIO Screen Recorder quay, chia sẻ video màn hình

– Screen + Microphone + Camera: Quay video màn hình (desktop, cửa sổ ứng dụng, tab trình duyệt) bao gồm thu tiếng từ micro và hình ảnh từ webcam/camera.

Dùng CALIPIO Screen Recorder quay, chia sẻ video màn hình

Chọn xong, bạn bấm nút Record > chọn màn hình để thực hiện quay (tối đa 20 phút). Khi quay xong thì bấm Finish hoặc nó sẽ tự dừng sau khi hết thời gian cho phép. CALIPIO Screen Recorder sẽ cho bạn biết thời hạn tồn tại của video, bạn sao chép link trang xem video quay lại hay chia sẻ lên các mạng xã hội.

Dùng CALIPIO Screen Recorder quay, chia sẻ video màn hình

Như đã nói, CALIPIO Screen Recorder sử dụng mã hóa đầu cuối end-to-end theo công nghệ riêng của dịch vụ cho nên chỉ người nhận được link chia sẻ mới có thể xem được video quay.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan