Disp.Url: chia sẻ file tự hủy

Chia sẻ file tạm thời hiện nay có khá nhiều dịch vụ hỗ trợ mà Trải Nghiệm Số từng giới thiệu nhiều lần. Disp.Url là một dịch vụ mới cũng cho phép bạn chia sẻ file tự hủy sau số lần truy cập hay thời gian thiết lập.

Disp.Url là dịch vụ miễn phí, sử dụng không cần tài khoản. Trong lần đầu thực hiện thì bạn làm theo hướng dẫn như sau.

Bước 1: Mở trình duyệt và tury cập vào trang nhà Disp.Url.

Bước 2: Bạn chọn file tải lên dịch vụ bằng kéo thả hay bấm Drop your files here.

Disp.Url: chia sẻ file tự hủy 3

Bạn có thể chọn nhiều file nhưng dung lượng tối đa là 8 MB.

Bước 3: Bạn thiết lập điều kiện tự hủy cho file chia sẻ.

– Number of access: File sẽ tự hủy sau x lần truy cập link.

– Expires in minutes: File sẽ tự hủy sau x phút.

Disp.Url cho phép bạn sử dụng cả hai và bạn không bỏ trống. File sẽ tự hủy sau một trong hai điều kiện hoàn thành.

Disp.Url: chia sẻ file tự hủy 4

Bước 4: Bạn bấm Generate URL để tải fiel lên và lấy link chia sẻ.

Người nhận khi truy cập vào đường link thì bấm Access files và bấm Download để tải tập tin về. Khi file tự hủy thì sẽ có dòng No Content Available.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan