Coolle Live Wallpaper: Biến video YouTube, trang web,… làm hình nền desktop Windows 10

Nếu bạn đã từng sử dụng qua Lively Wallpaper thì Coolle Live Wallpaper cũng tương tự từ hình thức cho đến tính năng. Coolle Live Wallpaper được cung cấp miễn phí, nhưng có một số hình nền động muốn sử dụng phải trả phí nhưng khá may mắn là chúng khá xấu nên mình nghĩ bạn sẽ không cần. Còn tính năng thì gần như đầy đủ, bạn có thể đặt hình nền động cho nhiều màn hình, tinh chỉnh màu sắc, và thêm hình nền mới,…

Coolle Live Wallpaper tương thích Windows 10, dung lượng 1,17 GB. Bạn vào đây hay cài đặt theo liên kết bên dưới.

Coolle Live Wallpaper - Gif, Video, Html and EXE as Wallpaper (Free+, Microsoft Store) →

Sử dụng Coolle Live Wallpaper lần đầu, bạn thiết lập cho ứng dụng như cho phép khởi động cùng Windows, loại giao diện người dùng (máy yếu thì nên chọn Lite).

Coolle Live Wallpaper: Biến video YouTube, trang web,... làm hình nền desktop Windows 10 6

Giao diện chính hiện ra với một số hình nền động, hình nền nào có biểu tượng ổ khóa là trả phí. Muốn sử dụng thì bấm vào hình nền đó để áp dụng ngay.

Coolle Live Wallpaper: Biến video YouTube, trang web,... làm hình nền desktop Windows 10 7

Hoặc bạn bấm chuột phải lên hình nền sẽ có nhiều tùy chọn:

– Set as wallpaper: Đặt hình nền này cho màn hình desktop.

– Preview wallpaper: Xem trước hình nền hoạt động.

– Customize wallpaper: Tinh chỉnh màu sắc, độ sáng, bậ tắt tiếng,… (chỉ với hình nền bạn thêm vào).

– Open file location: Mở vị trí lưu hình nền.

– Export lively.zip: Trích xuất hình nền này ra tệp zip.

– Convert to video: Chuyển đổi hình nền ra video (trả phí).

– Delete wallpaper: Gỡ hình nền này khỏi ứng dụng.

Coolle Live Wallpaper: Biến video YouTube, trang web,... làm hình nền desktop Windows 10 8

Coolle Live Wallpaper cho phép bạn thêm hình nền động từ bên ngoài, với rất nhiều định dạng được hỗ trợ như: YouTube, HTML, trang web, exe, gif, zip,… Bạn bấm nút dấu cộng trong thanh menu, sẽ thấy hai chọn lựa:

– Browse: Bạn bấm vào để chọn file trên máy tính muốn dùng làm hình nền desktop.

– Enter URL: Bạn dán URL trang web vào > bấm Enter.

Coolle Live Wallpaper: Biến video YouTube, trang web,... làm hình nền desktop Windows 10 9

Sau đó, bạn thiết lập thông tin cho hình nền động gồm tiêu đề, mô tả, tên tác giả > bấm OK. Nếu có nhiều màn hình máy tính, bạn bấm biểu tượng màn hình máy tính phía trên góc phải để đặt thêm hình nền và chỉnh sửa, quản lý chúng.

Coolle Live Wallpaper: Biến video YouTube, trang web,... làm hình nền desktop Windows 10 10

Hình nền khi hoạt động, bạn có thể tạm dừng phát bằng cách bấm chuột phải lên biểu tượng Coolle Live Wallpaper trong khay hệ thống > chọn Pause wallpapers hoặc chọn Close wallpapers khi không muốn dùng hình nền này nữa.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan