148.chat: Nơi bạn có thể gọi điện miễn phí cho bạn bè bằng trình duyệt

Dịch vụ 148.chat dựa trên vị trí (quốc gia, thành phố, tiểu bang) để thực hiện kết nối cuộc gọi. Nhưng mình thấy nó chỉ thực hiện được trên các thiết bị dùng chung mạng Wi-Fi thì thành công.

Nếu bạn cần gọi điện với bạn bè trong trường học, công ty, hội sở,… vốn thường dùng chung mạng Wi-Fi thì 148.chat là một sự lựa chọn tốt khi không phải cài đặt gì cả.

Dịch vụ sử dụng đơn giản, không cần tài khoản, trong đó bạn có hai chế độ gọi điện:

1. Gọi nhóm:

Với chế độ này, bạn có thể gọi đến 6 người.

– Mở trình duyệt và truy cập vào trang nhà 148.chat.

148.chat: Nơi bạn có thể gọi điện miễn phí cho bạn bè bằng trình duyệt 5

– Tại Group Chat, bạn thiết lập phòng gọi:

  • Create an empty room: Tạo phòng trống, bạn cần chờ đợi mọi người tham gia thì mới có thể bắt đầu.
  • Enable location based: Bạn chọn vị trí của mình để dịch vụ kết nối những người cùng vị trí. Mình thấy tùy chọn này bạn nên bỏ qua vì nó không ảnh hưởng khi dùng chung mạng Wi-Fi.

148.chat: Nơi bạn có thể gọi điện miễn phí cho bạn bè bằng trình duyệt 6

– Sau cùng, bấm Call và cho phép trang web sử dụng micro.

148.chat: Nơi bạn có thể gọi điện miễn phí cho bạn bè bằng trình duyệt 7

Thao tác trên người tham gia trò chuyện cũng thực hiện tương tự và dịch vụ sẽ kết nối bạn với họ.

 

2. Gọi một người:

Cũng tương tự như gọi nhóm nhưng ở đây bạn chỉ gọi điện tối đa là một người mà thôi.

148.chat: Nơi bạn có thể gọi điện miễn phí cho bạn bè bằng trình duyệt 8

– Trên trang nhà 148.chat, bạn bấm Cross Line.

– Tiếp theo, bạn thiết lập thuộc tính cho phòng gọi.

  • Gender Preference: Chọn giới tính.
  • Enable location based: Chọn vị trí của bạn.

– Sau cùng, bấm Call để thực hiện cuộc gọi.

Với người bạn thì họ cũng thực hiện tương tự, tốt nhất là cùng lúc. Khi muốn kết thúc cuộc gọi thì bấm End Call.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan